Jedná se o nejrozsáhlejší komplex pískovcových skalních měst v Pardubickém kraji. Nachází se na pomezí okresů Chrudim, Svitavy a Ústí nad Orlicí. V současné době je součástí mikroregionu Toulovcovy maštale. V celém regionu je i velmi hustá síť pěších tras a k poznání území z ptačí perspektivy jsou zde vybudovány tři rozhledny. Rostou zde samozřejmě vzácné a chráněné rostliny, mechy a kapraďorosty a žijí tu chránění živočichové, např. mlok skvrnitý. Příjemné je i posezení v hospodě U Toulovce pod Vranicí, kde často narazíte i na nějakou trampskou kapelu.

Oblast leží na rozhraní České tabule a Českomoravské vysočiny (geomorfologický celek Svitavská pahorkatina). Borové lesy, kterými je oblast logicky zarostlá, prý již odedávna patří městu Litomyšl, když mu je, především jeho špitálu, podle pověsti daroval rytíř, loupežník i dobrodinec Toulovec.

Toto skalní městečko patří k těm nejmenším rozlohou, mají 10,36 km2. Všechny zajímavé skalní útvary (Kolumbovo vejce, Panský stůl, Toulovcovy a Městské maštale, Kazatelna, Dudychova jeskyně a další) jsou zpřístupněny poměrně hustým turistickým značením.

Centrem skalního kompexu je pískovcová oblast mezi Prosečí, Budislaví a osadou Vranice, kde se nacházejí obě hlavní skalní města (Toulovcovy Maštale a Městské Maštale) s řadou zajímavých i několik desítek metrů vysokých skalních útvarů, z nichž mnohé dostaly i své názvy. Celé území je protkáno i řadou hluboce zaříznutých skalnatých údolí s bublajícími potůčky a studánkami. Některá jsou hluboká až 60 m.